Condicions Generals

1.Condicions generals de compra

Aquestes condicions generals de compra regulen l´adquisició, a través del lloc web PEIXACASA.CAT, respecte els productes oferts a la pàgina web.

PEIXACASA.CAT es un lloc web propietat de l´empresa La Peixateria de Montse SL

Aquestes son les dades de l´empresa responsable de la pàgina web:

La Peixateria de Montse
CIF 52910089S
Plaza Europa S/N
Mercat Municipal parada 10
08840, Viladecans

Per comprar a través de la web, cal que el client es registri com a usuari del portal i accepti les Condicions Generals. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plenai sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per La Peixateria de Montse en el moment de l´accés del client de la botiga virtual.

Els fulls oficials de reclamació restaran a disposició del clients a la seu de l´empresa o mitjançant comunicació al departament d´atenció al client a traves del correu electrònic peixacasa.cat@gmail.com o be al telèfon 635 485 660

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il.legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d´un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta o targetes.

2.Naturalesa de la botiga virtual

Els nostres productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert per la Llei 26/1984, del 19 de Juliol, per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per tant per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d´estar legalment autoritzat per actuar.

El client ha de declarar ser major d´edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions de compra o ha d´acceptar de forma expresa i sense excepcions que l´acces a la compra i el seu us de la web estan sota la seva responsabilitat.

La peixateria de Montse es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l ´acces de manera temporal o definitiva.

3. Registre en la web

Si el client accedeix per primera vegada a la web i vol realitzar una compra, haurà d´emplenar el formulari de registre al qual podrà accedir mitjançant l´ apartat “Registra´t”. A partir d´aquest moment, ja serà client de PEIXACASA.CAT

Els codis d’acces tenen caràcter personal i intransferible, i es obligació del client tenir-ne cura. A mes, el client es l’ únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que això se’n pugui derivar.

En qualsevol cas el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les i cancel•lar-les a través de l’opció “el meu compte” que trobarà a PEIXACASA.CAT. A través d’ aquesta opció el client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre e-mails, SMS o correu ordinari amb informació sobre PEIXACASA.CAT (promocions, avantatges, descomptes)

4. Assortiment de productes i aplicació de preus de PEIXACASA.CAT

PEIXACASA.CAT ofereix un variat assortiment de productes del mar i de viver. El client via online des del seu ordinador, tablet o smartphone, pot adquirir aquests productes sense desplaçar-se a la nostra botiga i amb lliurament a domicili.

PEIXACAS.CAT li garanteix el preu del dia en que es va fer la comanda, amb independència dels preus fixats a la botiga física aquell mateix dia o posteriors. També li garanteix el preu del moment de fer la comanda, sense tenir en comte el dia d´entrega sempre i quan sigui durant la mateixa setmana, o be, si la comanda s´ha fet entre divendres a dilluns, i la comada es per lliurar-la dimarts de la setmana següent.

Els preus de la botiga online inclouen l’ IVA.

PEIXACASA.CAT informa que la imatge dels productes que apareixen a la pagina web, pot variar de la dels productes de lliurament.

PEIXACASA.CAT es reserva el dret a modificar unilateralment i sense previ avis, els preus dels productes, així com eliminar-ne, substituir o cancel•lar de la venda algun producte, de forma temporal o definitiva.

Les ofertes tindran validesa segons s´estableixi en la mateixa web www.peixacasa.cat

5. Lliurament a domicili

La opció de lliurament a domicili permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada en les poblacions especificades al web.

El repartiment a domicili es fa mitjançant flota pròpia de vehicles completament equipats i isotèrmics per tal de que els productes arribin en les millors condicions.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda, ens posaríem en contacte a través del seu número de telèfon que li sol•licitem a l’ hora de fer el registre a la web, per trobar una solució.

Pel que fa als horaris de repartiment cal tenir en comte que es divideixen en franges horàries de dues hores. En el moment de fer la comanda apareixerà una pantalla amb els horaris de lliurament.

En el moment del lliurament el client haurà de signar l’albarà d’entrega conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

PEIXACASA.CAT no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que n’ha respondre civilment.

Si la comanda no supera els 40€ les despeses de transport seran de 5€. Si la comanda es de 40€ o superior, l’enviament serà gratuït.

6.Devolucions

Segons el disposat a l’article 4 del Real Decret 1905/99, del 17 de desembre, el client disposarà d’un termini de fins a 7 dies hàbils per tal de resoldre el contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions, sense penalització alguna al seu càrrec. Per productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar de del lliurament o la recollida de la compra.

7.Forma de pagament

L´import total de la comanda es pagarà prèviament a traves de la botiga online i mitjançant paypal o targeta de crèdit. Un cop rebuda la comanda si el pes d’ alguns productes escollits varia una mica, et retornarem en efectiu la diferència del total. El total que figuri en el ticket de preparació, serà l’ import final. Si l’ import varia de menys et retornarem la diferència, si l´import final es superior no tindràs que pagar res mes.