Peixateria Online 611 633 813 info@peixacasa.cat

Política de Privacitat

La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers per PEIXACASA.CAT es estricta. A l’efecte de preservar-ne i garantir-ne la privacitat, i en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, la protecció de dades de caràcter personal (LOPD) un cop el client hagi emplenat el formulari, La Peixateria de Montse, empresa propietària de PEIXACASA.CAT, incorporarà les dades als seus fitxers, dels quals és responsable legalment.

El client ha d´emplenar completament el formulari de registre. En cas contrari, PEIXACASA.CAT no li podrà presentar els serveis que s’ofereixen al portal. Per sol·licitar comandes de PEIXACASA.CAT, el client ha de facilitar les dades de caràcter personal que s’indiquen en el formulari de registre. El client, a més, ha de declarar que tota la informació que subministra per a l’accés als portals és vertadera, completa i precisa, i s’ha de comprometre a mantenir-la actualitzada.

El client pot accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel•lar-les, en els terminis establerts a la LOPD, i es el responsable de fitxer que tracta la pròpia empresa La Peixateria de Montse, el domicili de la qual és a la Plaza Europa S/N 08840 Viladecans. Mercat Municipal de Viladecans parada nº 10. També podrà exercir els drets abans esmentats, per correu electrònic a l’adreça info@peixacasa.cat o be al telèfon 635 485 660.