Peixateria Online 611 633 813 info@peixacasa.cat

Els mètodes de pesca són coneguts habitualment en el món com a “arts de pesca”. Fan referència al conjunt de técniques que s’utilitzen per capturar espècies pesqueres. El criteri de divisió más comú és el de pesca amb xarxes i pesca amb línies.

En tots dos casos s’utilitzen instruments i utensilis que atrapen els peixos en un lloc concret on queden tancats, o bé els atrauen amb un seny que piquen i són capturats directament.

La pesca amb línia sol ser més; selectiva que la pesca amb xarxes. A més, és la més vinculada a una pràctica lúdica i esportiva, i no tant comercial o industrial. Quéda’t amb nosaltres per descobrir els mètodes de pesca més coneguts.

Classificació de ​​la pesca

La pesca es pot classificar segons el lloc, i en aquest cas es parla de pesca marina, lacustre i pesca en rís, o bé, segons el métot utilitzat, les arts de pesca. Aquest segon criteri és el que ens ocupa.

Les arts de pesca no són bones ni dolentes,totes poden ser sostenibles si compleixen la normativa pesquera. En ella es regula com, dónde i quan es poden utilitzar, así com la mida de xarxes i línies o el total de captures a aconseguir.

Pesca amb xarxes

La pesca amb xarxes consisteix en el llançament al mar d’un conjunt de fils molt resistents que formen una malla per on els peixos no poden escapar. Avui en dia s’utilitzen materials com el niló , la poliamida o el polietilè.

Hi ha diferents dissenys per a la formació d’aquestes xarxes, si bé els més;s comuns són el trenat o el tort, per la seva efectivitat i resistència. Dins d’aquest métot general es distingeixen la pesca amb xarxa de prop, la d’arrossegament i la pesca d’emmallament.

Xarxa de setge

Aquest métot consisteix a utilitzar una o diverses embarcacions per envoltar els bancs de peixos amb una xarxa de gran tamany de forma circular que es tanca a la part inferior. La xarxa es manté flotant gràcies a suros sintétics disposats a la superfície.

Un esquif arrossega a un extrem de la xarxa els bancs de peixos i aquests queden atrapats a la borsa. Les xarxes de setge poden mesurar fins a 460 metres de llarg i assolir els 30 metres de profunditat, encara que les seves dimensions depenen de la zona de pesca.

Arrossegament

La pesca d’arrossegament consisteix a utilitzar xarxes en forma de con que són remolcades per diverses embarcacions. Les xarxes actuen com a embut i són arrossegades pels vaixells

Els arrossegadors són les embarcacions més emprades en la indústria pesquera.

No és un art de pesca selectiva, sinó que captura tantes peces com sigui possible. En aquest métot hi ha sistemes que permeten detectar els bancs de peixos sota l\’aigua, de manera que sí se seleccionen les espècies a capturar, encara que no de manera totalment eficaç.

Arrossegament de fons

L’arrossegament de fons implica portar les xarxes just per sobre del fons marí, amb rodets que eviten donar l’habilitat. Un cop arriben a la profunditat desitjada, uns pesos i flotadors obren les portes de les xarxes per anar atrapant peixos.

En aquest sistema les captures poden entrar, però no sortir de les xarxes. L’arrossegament de fons és només una variable més d’aquest métot de pesca, els altres dos són l’arrossegament pelàgic i el de vares.

Xarxa de malla

L\’art d\’enmall consisteix en una paret simple de tela que es manté vertical a l’interior de l’aigua gràcies a l’actuació d’una línia de flotació i una línia de fons amb pesos. La xarxa s’ancora al fons marí oa prop d’aquest amb unes àncores o pesos als dos extrems.

Els peixos que hi queden atrapats no poden sortir, tret que siguin de mida molt petita. Normalment, queden atrapats per la zona de les brànquies. 

En aquest mètode es distingeixen també l’enmall tremall i l’enmall pelàgic.

Pesca amb línia

Aquest terme fa referència a diferents mètodes de pesca en què s’utilitzen hams de diverses maneres, una mica contrari al que s’utilitza amb el palangre. Totes utilitzen esquers o terra per atraure les espècies objectiu.

Aquí s’inclouen la pesca artesanal amb línia i esquer, l’ús de rodets manuals i mecanitzats, les canyes amb esquer viu i la pesca al volantí. En funció de les espècies a capturar, és millor un art o una altra. Un dels més populars és la pesca al curricà.

Al curricà; els pescadors ens ajudem d’una embarcació amb diverses línies a la part del darrere que inclouen esquers i hams, però a diferents profunditats. Els peixos, atraients pel moviment dels senyols, els mosseguen i són atrapats per l’arrossegament de la barca.

Palangre

El palangre és un altre mètode de pesca amb línies, d’escala major. Es caracteritza pel llançament d’una línia mare o principal de la qual pengen diverses línies secundàries. La línia principal es pot estendre paral·lela a la superfície marina per desenes de quilometres.

De les línies secundàries pengen els hams que acaben mossegant els peixos. Aquí també es diferencien palangre pelàgic i de fons. El primer es fa servir per treballar en superfície oa mitja alçada. El palangre de fons és un métot eficaç per capturar peix espasa.

Caña i línia

La pesca amb línia i ham és la més tradicional de totes les que existeixen. És la que es posa en pràctica amb canya i ham, o bé fins i tot amb les pròpies mans quan s’utilitzen utensilis més rudimentaris. Dins la pesca amb línia es distingeixen nombroses varietats.

  • Pesca amb caña i esquer viu. La pesca més popular com a activitat lúdica i esportiva. Una simple canya de pescar, una línia i l’ham rematat amb un esquer viu. És el métot més comú tant en pesca marina, lacustre i en rís.
  • Línees de mà. Aquí utilitzem una línia principal i pengen diverses llinyes que porten hams amb esquers. Les línies es col·loquen en vaixells que poden estar aturats o en moviment. És un art de pesca molt selectiva, que serveix per capturar espècies molt concretes. 

Conclusióó

Mètodes i arts de pesca s&oacuten térms sinónims. Tots dos fan referència a les estratègies utilitzades per capturar i extreure peixos i altres espècies aqu´tiques del seu medi natural. Si bé hi ha moltes classificacions, el més habitual és distingir entre pesca amb xarxes i amb línies.

Aquests mètodes de pesca són més o menys utilitzats segons l’objectiu a aconseguir: volum de captures, espècies a pescar o la finalitat de l&activitat, ja que no és el mateix la pesca com a negoci alimentari que com a activitat esportiva o de subsistència.